March 24th, 2007

Ян малюе караблік :-)

33,45 КБ

Узгадалася, калі ў версьні на Дзень горада на Лябяжай сажалцы праходзілі спаборніцтвы судамадэлістаў, то перамог караблік менавіта з такім сцяжком...
  • Current Mood
    бел-чырвона-белы